خدمات بار زمینی

شرکت هوگر توسعه بین الملل با ارائه خدمات حمل بار زمینی بصورت درب به درب، گروپاژ (خرده بار) از طریق شبکه های همکاری گسترده و حرفه ای خود در سراسر دنیا درخواست های مشتریان خود را در سریع ترین زمان برآورد می نماید.
هوگر با در اختیار داشتن انبارها و امکانات متعدد و با بهره مندی از سرویس بزرگترین شرکت ها این توانایی را دارد که پروژه های بزرگ شما برای انواع کالا های ترافیکی، یخچالی، خطرناک، خاص و عمومی وارداتی و صادراتی به تمامی مقاصد را در سریع ترین زمان توسط تیم مجرب و متخصص خود انجام دهد.
همچنین هوگر خدمات بسته بندی، الصاق برچسب، انبار داری و سایر خدمات لجستیکی که مد نظر مشتریان باشد را ارائه می‌دهد.
تیم حرفه ای هوگر با انتخاب بهترین مسیر ها و ارائه بهترین قیمت ها، ضمن همراهی شما در تمام مراحل، شما را از وضعیت بار مطلع و ازسلامت آن مطمئن می سازد.