استفاده از واگن‌های ایرانی در حمل‌ونقل ریلی بین‌المللی طی ماه‌های آینده

معاون بازرگاني و بهره برداري راه‌آهن

 

به گزارش هوگر به نقل از پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي، بابک احمدي معاون بازرگاني و بهره برداري و عضو اصلي هيئت مديره راه آهن جمهوري اسلامي در حاشيه بازديد کمسيون فني و ايمني از اداره کل راه آهن قم با اشاره به اينکه آسيب‌هاي ناشي از تحريم‌ها در بخش ريلي ناچيز است گفت: بيشترين ثبات در تحريم‌هاي اخير را حمل‌و‌نقل ريلي‌ داشته است و با همکاري شرکت‌هاي خصوصي برنامه‌هاي خوبي در اين بخش شاهد هستيم.

وي با تاکيد بر اينکه ظرفيت خوبي در استان قم براي انتقال بار به شبکه ريلي وجود دارد گفت: انتقال بخش از بار موجود در استان به شبکه ريلي مستلزم برگزاري جلسات توجيهي با صاحبان بار و برخي از ارگان‌هاي استاني است.

معاون بازرگاني و بهره برداري شرکت راه‌آهن با اشاره به اينکه 19 ميليون تن بار در استان وجود دارد، افزود: از اين 19 ميليون تن بايد 50 درصد آن به ريل منتقل شود.

احمدي با تاکيد بر عبور بخشي از قطار‌هاي باري کشور از راه‌آهن قم، ادامه داد: راه‌آهن قم با قرار گرفتن در کريدور شمال به جنوب و شرق به غرب مي‌تواند در مقوله بار منشا بار باشد.

وي از عضويت راه‌‌آهن ايران در کشورهاي CIS (کشورهاي مستقل مشترک المنافع) خبر داد و تصريح کرد: راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران به تازگي عضو وابسته CIS شده است و در بحث مشکلات واگن‌هاي روسي نيز تا چند ماه آينده به طور کامل از واگن‌هاي ايراني براي انتقال بار در حوزه بين‌الملل استفاده خواهيم کرد.

معاون بازرگاني و بهره برداري شرکت راه‌آهن گفت: در حوزه CIS کاميون وسيله مناسبي براي حمل بار نيست و پايه حمل‌و‌نقل در اين حوزه حمل‌و‌نقل ريلي است بر همين اساس بايد در جلب و انتقال بار به شبکه ريلي کوشا باشيم.

طبق گزارش روابط عمومي اداره کل راه آهن قم وي در بخش ديگري از از سخنان خود تاکيد کرد: رويکرد اصلي راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران ايمني است و نگاه به مقوله ايمني نگاه ويژه و مهمي است.