همایش مدیران مالی سازمان بنادر و دریانوردی

همایش مدیران مالی سازمان بنادر و دریانوردی  

 

به گزارش هوگر به نقل از روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر، مدیراین اداره کل از همکاری اداره کل بنادر و دریانوردی بوشهر با محققان ، مخترعان و صاحبان فن در حوزه دریا و دریانوردی خبر داد.

سیاوش ارجمند زاده با بیان جایگاه مهم استان از لحاظ خط ساحلی و نقش برجسته آن در درآمدزایی میان استان های ساحلی گفت: اداره کل بنادر و دریانوردی بوشهر آماده است با محققان ، مخترعان و صاحبان فن در حوزه دریا و دریانوردی همکاری و همراهی کند.

وی در ادامه ضمن ارائه گزارش عملکرد این اداره کل به بیان نقش مهم بخش مالی در برنامه ریزی صحیح و دقیق پروژه های عمرانی پرداخت و افزود: استان بوشهر با قدمتی چند هزار ساله در حوزه دریا و دریانوردی و دارابودن بیشترین مرز آبی با خلیج فارس از موقعیت ویژه ای برخوردار است که میطلبد نسبت به پویایی و توسعه بیش از پیش آن اهتمام ویژه انجام شود.

مدیرکل بنادر و دریانوردی بوشهر با اشاره به اقدامات صورت گرفته و طرح های در دست اجرا در بندر بوشهر و بنادر تابعه خاطر نشان کرد: بندر بوشهر و بنادر تابعه آن با ایجاد زیر ساخت هایی که در ادوار گذشته تا کنون در آن صورت گرفته به نحو شایسته ای در حال انجام رسالتهای سازمانی و خدمت به مشتریان و مخاطبین خود میباشداز اینرو این تقاضا بیش از هر زمان دیگر وجود دارد که موضوعات بنادر این استان بصورت ویژه مورد بررسی قرار گیرد.

گفتنی است، این همایش با حضور مدیران کل ادارات حوزه مالی سازمان بنادر و دریانوردی و همچنین معاونان و روسای مالی بنادر سراسر کشور به مدت ۲ روز در بندر کنگان برگزار شد.