مانعی بر سر راه سرمایه گذاران در بنادر وجود ندارد

حسیت هاشمی
 
به گزارش هوگر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان بنادر و دریانوردی، حسین هاشمی تخته پور؛ درباره خواسته های نمایندگان مجلس از محمد اسلامی؛ وزیر جدید راه و شهرسازی در حوزه دریا و بندر افزود: قوانین در موضوع بنادر و دریا بسیار گسترده و همه جانبه است از اینرو با پشتوانه چنین قانونی می توان توسعه بنادر را دنبال کرد و سرمایه گذاران داخلی و خارجی را جذب کرد.

وی افزود: یکی از کارهای که سازمان بنادر و دریانوردی با رویکرد جدید وزارت راه و شهرسازی باید پیگیری کند، معرفی فرصت های سرمایه گذاری به سرمایه گذاران است. با قوانین موجود مانعی بر سر راه سرمایه گذاران وجود ندارد.

عضوکمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: سازمان بنادر و دریانوردی؛ واگذاری فعالیت های بندری به بخش خصوصی را در دستور کار خود قرار داده است. اکنون شاهد آن هستیم که در زمینه های ترانشیپ، ترانزیت، بانکرینگ بخش خصوصی ورود کرده است. با توجه به ظرفیت بنادر می توان در زمینه جذب سرمایه گذار موفقیت های بیشتری را کسب کرد.

وی تاکید کرد: یکی از موضوعاتی که نمایندگان مجلس از وزیر جدید راه و شهرسازی با جدیت دنبال خواهند کرد، گردشگری دریایی است. سازمان بنادر در بحث مسولیت های اجتماعی کارکرد خوبی داشته است ولی گردشگری دریایی نیازمند تحول جدی و رقابت با کشورهای همسایه است و باید به این مهم به عنوان یک صنعت درآمدزا پرداخته شود.

نماینده مردم بندرعباس گفت: با توجه به توسعه و زیر ساخت های بنادر کوچک چون هرمز، کیش، لاوان و... می توان گردشگری دریایی را توسعه داد. بنادر کوچک برای پیشرفت نیازمند گردشگری دریایی هستند.