سهم گم شده حمل‌ونقل جاده‌ای در تولید ناخالص داخلی کشور

مدیر اجرایی کانون کارفرمایان شرکت‌های حمل‌و‌نقل

 

به گزارش هوگر به نقل از تین‌نیوز، داود فهندژ سعدی گفت: در حالی که حمل‌و‌نقل جاده‌ای حدود 9درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است، اما در مجامع تصمیم‌گیری فارغ از این سهم، تصمیم‌گیری می‌شود و آن‌گونه که جایگاه این بخش است در برنامه‌ریزی‌ها دیده نشده است.

وی ادامه داد: 90درصد سرمایه‌گذاری‌ها نیز توسط بخش‌خصوصی صورت می‌گیرد و هزینه‌های حمل‌ونقل به‌قدری بالاست که بازگشت سرمایه، جایگزینی سرمایه و نوسازی ناوگان به‌راحتی ممکن نیست و این موضوع که سهم زیادی در مصرف سوخت و آلودگی هوا دارد و می‌توان با برنامه‌ریزی این دو مهم را بهینه‌سازی کرد.

مدیر اجرایی کانون کارفرمایان موسسات و شرکت‌های حمل‌و‌نقل داخلی کشور ادامه داد: درحالی که حمل و نقل جاده‌ای سهم زیادی هم در جابه‌جایی کالا و مسافر دارد و بیش از 90درصد از حمل‌و‌نقل کشور را به خود اختصاص داده است اما در برنامه‌ریزی‌ها و تقسیم بودجه‌های حمایتی دولت، سهمی برای این بخش دیده نشده است.

سعدی پیش‌بینی کرد که در صورت اجرای سیاست‌های حمایتی می‌توان انتظار داشت که آمار فزآینده تلفات جاده‌ای رو‌به کاهش گذاشته، کیفیت، کمیت و جایگاه حمل‌و‌نقل ایران در منطقه و جهان ارتقا یابد.