حضور کشورهای اروپایی در همایش معرفی پتانسیل ها و ظرفیت های توسعه ای بندرچابهار

موافقتنامه ترانزیتی ایران هند و افغانستان

 

به گزارش هوگر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان بنادر و دریانوردی، در پی برگزاری اولین نشست شورای هماهنگی موافقتنامه سه جانبه ترانزیتی بین ایران، هند و افغانستان (موسوم به موافقتنامه چابهار)، و براساس توافقات حاصله در جریان برگزاری این نشست،  مقرر شده است تا اولین نشست کمیته پیگیری اجرایی سازی موافقتنامه چابهار برگزار شود.

همچنین همایش معرفی پتانسیل ها و ظرفیت های توسعه ای بندرچابهار، با هدف اجرایی سازی موافقتنامه یاد شده و نیز معرفی هرچه بیشتر فرصت های سرمایه گذاری در بندرچابهار، سوم و چهارم دی ماه بندر چابهار برگزار می شود.

براساس هماهنگی های به عمل آمده و تصمیمات اتخاذ شده، سازمان بنادر و دریانوردی در نظر دارد تا این رویداد را با حضور میهمانان داخلی و خارجی از کشورهای هندوستان، افغانستان، کشورهای اروپایی، حوزه جنوب شرق آسیا، حوزه خلیج فارس و همچنین کشورهای حوزه مشترک المنافع (CIS)، اعم از بخش دولتی و خصوصی، شرکت های کشتیرانی، فورواردرها، خطوط کشتیرانی و… برگزار کند.