شرکت پترو نوبل

انجام امور با دقت بالا عمل میکنند و برنامه ریزی برای انجام این امور را دارند استفاده از ایده های کاری و استفاده از ایده های راهگشای کاری برای به وجود آوردن تغییر و تحول نهایت تلاش خود را برای حفظ مشتریان انجام میدهند و تلاش شان این است که مشتریان بیشتری را به خود جذب کنند و البته در این راه از روشهای مختلفی مثل افزایش کیفیت خدمات و محصولات نیز استفاده میکنند. 
امیر واقفی