صدور بیش از ۷ هزار سند دریانوردی در هرمزگان

معاون امور دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی

 

به گزارش هوگر به نقل از روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان، "اسماعیل مکی زاده" از برگزاری یک‌هزار و ۴۱۱ نفر- آزمون شایستگی دریانوردی از آغاز امسال تا ابتدای دي ماه خبر داد و گفت: این آزمون‌ها در زمینه‌های فرماندهی، افسری عرشه و مهندسی مربوط به شناورهای چوبی و فلزی برگزار شده است.

وی با بیان اینکه طی ۹ ماه اخیر، در مجموع هفت هزار و ۳۳۰ فقره سند دریانوردی در این استان صادر شده است، اظهار داشت: تعداد ۵ هزار و ۳۰ فقره از این اسناد مربوطه به گواهینامه‌های دریانوردان بوده است.

مکی زاده افزود: این تعداد گواهینامه دریانوردی شامل سه هزار و ۲۰۲ فقره به گواهینامه‌های اصلی(گواهینامه تعیین سمت در شناور) مربوط است و یکهزار و ۸۲۸ فقره نیز به گواهینامه‌های جانبی (آموزش‌های جنبی از جمله مباحث ایمنی) است.

معاون امور دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان همچنین خاطرنشان کرد: براساس الزامات کنوانسیون سازمان جهانی کار تمامی دریانوردان برای فعالیت‌های حرفه‌ای خود ملزم به داشتن شناسنامه دریانوردی هستند، از این رو از ابتدای سال ۹۷ تاکنون، دو هزار و ۳۰۰ فقره شناسنامه دریانوردی در هرمزگان صادر شده است.

 

شرکت توسعه بین‌الملل هوگر ارائه دهنده خدمات حمل،ترنشیپ، لجستیک و محموله پروژه ای و ترافیکی