بار مسافران در استانبول ماند

بار مسافران در استانبول ماند

به گزارش هوگر به نقل از تین نیوز، مقصود اسعدی سامانی ضمن تائید خبر عدم سوخت‌رسانی به هواپیمایی زاگرس در فرودگاه ترکیه به خبرنگار تین‌نیوز، گفت: متأسفانه ترکیه به پرواز هواپیمایی زاگرس سوخت نداد و این شرکت ناچار شده به ایران بازگردد و در فرودگاه تبریز سوخت بزند.

وی در توضیح مطلب فوق افزود: شرکت هواپیمایی زاگرس به دلیل اینکه یک مقدار مشکل سوخت داشته است بخشی از بار مسافران خود را نتوانسته حمل کند و بخشی از مسافران در استانبول باقی مانده است.

دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی در پاسخ به این سؤال که آیا هواپیمایی زاگرس به فرودگاه استانبول بدهی داشته است، گفت: خیر بدهی نداشته است و به دلیل تحریم این موضوع صورت گرفته است.

اسعدی سامانی گفت: این موضوع از طریق سازمان هواپیمایی کشوری در حال پیگیری است.