اتحادیه اروپا به دنبال همکاری سازنده با ایران است

اتحادیه اروپا به دنبال همکاری سازنده با ایران است

به گزارش هوگر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان بنادر و دریانوردی، خوزه فرناندز گارسیا در سمینار آموزشی لجستیک و زنجیره حمل و نقل که با همکاری اتحادیه اروپا برگزار شد، افزود: در مجموع کشورهای عضو اتحادیه اروپا بیش از ۱۲۰۰ بندر تجاری دارند که طبق آخرین آمار ۳,۸ میلیارد تن کالا و ۴۰۰ میلیون مسافر سالانه از طریق این بنادر جابجا می شود.

وی ادامه داد: از جدیدترین به روز رسانی سیاستگذاری بندرها در اتحادیه اروپا می توان به همگام سازی و ارتباط هرچه بیشتر بنادر در اتحادیه اروپا و همچنین اتخاد تصمیم و سیاست های جنبی جداگانه برای هر کدام از بندر ها با توجه به موقعیت و ویژگی های آن بندر اشاره کرد.

مسئول سیاستگذاری بندری اتحادیه اروپا اظهارداشت: یکی از موارد مهم در سیاستگذاری بنادر اتحادیه اروپا، تبدیل کردن بنادر به بندرهای سبز از دیدگاه زیست محیطی است. استفاده از تجهیزات همگام با محیط زیست در حوزه دریانوردی، استفاده از سوخت های پاک در صنعت حمل و نقل دریایی از رویکردها جدید برای تبدیل کردن بنادر به بنادر سبز به شمار می روند.

خوزه فرناندز گارسیا خاطرنشان کرد: قوانین مربوط به خدمات بندری در اتحادیه اروپا شامل مواردی نظیر دسترسی آزاد به خدمات بندری، شفاف سازی و هدف محوری و همکاری سازنده با تمام ارگان ها، سازمان ها و شرکت های مشتاق به سرمایه گذاری و ارائه خدمات در بنادر می شود.