ارائه تجهیزات مدرن به بنادر کشور

ارائه تجهیزات مدرن به بنادر کشور

به گزارش هوگر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان بنادر و دریانوردی، روانبخش بهزادیان در سمینار آموزشی لجستیک و زنجیره حمل و نقل که با همکاری اتحادیه اروپا برگزار شد، افزود: در حال حاضر در ایران ۹ بندر بزرگ و فعال داریم که شامل بنادر شهید رجایی، امام خمینی(ره)، بوشهر، چابهار، بندر انزلی،نوشهر،امیرآباد، خرمشهرو آبادان می شود. در این میان ۳ بندر انزلی، نوشهر وامیر آباد از بنادر مهم در سواحل شمالی ایران و بنادر بوشهرو امام خمینی از بنادر مهم در سواحل جنوبی ایران محسوب می شوند.

وی تصریح کرد: سازمان بنادر و دریانوردی با توجه به اختیارات و قوانین موجود مسئول توسعه بنادر بازرگانی در کشور و همچنین بهره برداری از بنادر و تنظیم مقررات حمل و نقل دریایی است. در خصوص بخش کشتیرانی نیز، سازمان بنادر و دریانوردی ایران وظیفه تنظیم مقررات و ابلاغ قوانین کلی بین المللی برای صنعت کشتیرانی را بر عهده دارد.

مدیرکل امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی اذعان داشت: تا سال ۲۰۰۱، سازمان بنادر و دریانوردی خود به تنهایی مجری بهره برداری و مدیریت بنادر و فعالیت های بندری در تمام بنادر کشور بوده است. اما از سال ۲۰۰۱ با واگذاری برخی از پایانه های بندری به بخش خصوصی، روند سرمایه گذاری و خصوصی سازی بنادر با اختصاص اراضی پسکرانه به بخش خصوصی آغاز شد. از سال ۲۰۰۸ روند واگذاری کل یک بندر به بخش خصوصی آغاز شد به طوری که در حال حاضر فعالیت بنادر آستارا، فریدونکنار و گناوه کاملا در اختیار بخش خصوصی است.

وی تاکید کرد: آمار روند فعالیت های ۱۰ ساله بنادر کشور بیانگر این موضوع است که در سال ۲۰۰۹ ظرفیت بنادر ۱۵۰ میلیون تن بوده که تا سال ۲۰۱۷ به ۲۳۳ میلیون تن رسیده است.

بهزادیان گفت: سیاست های اصلی سازمان بنادر و دریانوردی شامل سرمایه گذاری در زیرساخت های بنادر کشور، خصوصی سازی بنادر، ارائه تجهیزات مدرن به بنادر کشور، افزایش ظرفیت بنادر، اعمال تعرفه های رقابتی و توسعه اراضی پسکرانه بنادر است.